Monthly Archives: October 2020

Aluminium jako remedium dla branży medycznej

Branżę medyczną powinna cechować nie tylko wysoka jakość usług.  Bezwzględne i surowe wymagania dotyczą także różnorodnych narzędzi i urządzeń lekarskich. Zasady te dla producentów i importerów reguluje m.in. ustawa o wyrobach medycznych. Wprowadzanie do obiegu niebezpiecznego sprzętu medycznego jest zagrożone … read more